Kandidáti za SOL

Milí přátelé, připravili jsme pro vás medailonky našich kandidátů do komunálních voleb, které se budou konat 23. - 24. září 2022. Začínáme se starostou Martinem Malečkem. Věříme, že představení jednotlivých kandidátů, kteří mezi námi žijí a pracují, vám pomůže se v těchto volbách náležitě rozhodnout.
 

Mgr. Martin Maleček (53)

starosta MČ Brno-sever, kandidát na starostu i v dalším volebním období, lídr hnutí SOL T: +420 604 416 222 E: martin.malecek@hnutiSOL.cz
číst více
Předseda Hnutí SOL, které v roce 2014 založil. Před tím působil od roku 2009 jako předseda Občanského sdružení pro životní prostředí na Ježkově a později jako předseda Rady občanských iniciativ k. ú. Lesná. Od roku 2015 je starostou MČ Brno-sever a od roku 2016 za Starosty pro jižní Moravu člen rady Jihomoravského kraje. Celý svůj život žije na Brně-severu, nejprve na pomezí Husovic a Černých Polí, od roku 1992 až dosud na Lesné.
Dlouhodobě se věnuje otázkám historie a současnosti území tzv. brněnského Severu. Od roku 2013 provádí po sídlišti Lesná v rámci komentovaných prohlídek při Dnech architektury, festivalu Open House Brno a jiných příležitostech. Spoluautor a editor knihy "Lesná 50 let sídliště" (Brno 2012) a spoluator knihy "Poslední vlak brněnským Severem. 60 let od zániku staré Tišnovky" (Brno 2022). Spolupracoval na knize Přemysla Dížky "Proměny století. Historické a současné fotografie z Husovic, Černých Polí, Soběšic a Lesné" (Brno 2020).V letech 2009 - 2010 byl několikrát ustanoveným zástupcem veřejnosti při podávání námitek ke změnám Územního plánu města Brna.
Na Masarykově univerzitě studoval práva, sociologii, filozofii a estetiku. Do svého nástupu do funkce starosty MČ Brno-sever působil jako OSVČ. Celoživotně se věnuje aktivně hudbě (bicí nástroje). Má dvě děti a pokud to čas dovolí, rád čte a kondičně běhá.
skrýt detaily

Ing. Martin Cibula (43)

Dvojkou naší kandidátky do letošních podzimních komunálních voleb v MČ Brno-sever je současný místostarosta Ing. Martin Cibula (43). T: +420 603 375 576 E: martin.cibula@hnutiSOL.cz
číst více
Od roku 2015 působil jako radní naší městské části a předseda bytové komise, člen finanční komise, sociální a zdravotní komise a předseda redakční rady Severníku.

Od roku 2018 působí jako místostarosta naší městské části v oblasti majetku, rozvoje, investic a informatiky a rovněž pokračoval jako předseda redakční rady Severníku.

Na radnici využívá své zkušenosti z profese informatika, rekonstrukce nemovitostí a tvorby grafických podkladů.
Od roku 2011 spolupracuje s Martinem Malečkem, v té době v pozici zástupce občanského sdružení hájící privatizaci obecního bytového fondu na Lesné, je spoluzakládajícím členem Hnutí SOL.

Ve volném čase se věnuje promítání letního kina v Čertově rokli, chalupaření, rekreačním sportům a poznávání nových míst, chutí a zážitků.
skrýt detaily

Mgr. Miloslav Králíček (45)

Trojkou na naší kandidátce do voleb do ZMČ Brno-sever je Miloslav Králíček. Miloš je erudovaný právník se zkušenostmi ze státní správy a samosprávy.
číst více
Od roku 2014 působil jako zastupitel MČ Brno-sever a člen Komise školství, sportu a kultury, od roku 2018 pak působí jako neuvolněný člen Rady MČ Brno-sever a opět je členem Komise školství, sportu a kultury. Na Lesné bydlí 20 let.
Již od roku 2010 spolupracuje s Martinem Malečkem, v té době v pozici zástupce jednoho z občanských sdružení hájících zájmy Lesné, je spoluzakládajícím členem Hnutí SOL.
Na pozici neuvolněného člena Rady MČ Brno-sever se snaží zejména využít své zkušenosti z profese právníka, kterou vykonává ve státní správě, a to zejména s důrazem na preciznost předkládaných podkladů, které jsou Radě MČ Brno-sever předkládány.
Ve volném čase rád poznává zajímavá místa v ČR, a to jako turista i cyklista, zahraje si fotbal nebo posedí s přáteli.
skrýt detaily

David Jedlinský (47)

Číslem 4 na naší kandidátní listině do letošních komunálních voleb, které se uskuteční již příští měsíc, je David Jedlinský. Husovický patriot, neúnavný pořadatel kulturních akcí a tahoun spolku Helianthus.
číst více
Od roku 2018 působí jako zastupitel a člen Komise dopravy a bezpečnosti a Komise životního prostředí Rady MČ Brno-sever.  Rodilý Husovičák, jehož rodina je spjata s Husovicemi již od 30. let minulého století. Husovice jsou jeho srdeční záležitostí.
Ve spolku Helianthus inicioval mnoho kulturních aktivit, např. obnovení promítání v husovickém kině Sibiř, slavnost Mezinárodního dne rodin, Workout a petanque na Tišnovce, přednášky, spolupráci s husovickymi spolky, společně s kolegou zastupitelem Michalem Ševčíkem z Černých Polí.
Bude nadále usilovat o bezpečné prostředí v Husovicích a jejich sousedství. Rovněž je aktivně zapojen do Integrovaného plánu Husovic ve spolupráci s Magistrátem města Brna, který komplexně řeší bezpečnost nejen v problémových lokalitách této čtvrti.
Jeho cílem je nadále pomáhat a komunikovat s občany naší městské části tak, aby našli pomoc a zastání.
skrýt detaily

PhDr. Karla Hofmannová (72)

Pětkou na naší kandidátce do komunálních voleb je Karla Hofmannová, zkušená to kulturoložka a komunální politička.
číst více
Narodila se v Brně a většinu života bydlí na Lesné. S rodiči na ulici Studená, s rodinou a dětmi na ulici Šrámkova a v posledních více jak dvaceti letech na Majdalenkách. Důchodový věk zaplňuje péčí o dům a své okolí jako předsedkyně SVJ. Je také předsedkyní Spolku Majdalenky, kterému se podařilo zabránit živelné výstavbě na ul. Dusíkově, ale i podáním u NS soudu získat judikát, který je závazný pro celou ČR.
Jejím cílem je zkultivovat území na Majdalenkách a Dusíkově tak, aby zde vznikl příjemný park pro odpočinek a hřiště pro děti.
Profesně je doktorkou věd o kultuře (kulturologie) a má zkušenosti z práce jak v kulturních institucích, tak na úřadě.
Posledních několik volebních období působila v Zastupitelstvu MČ Brno-sever za SOL, dále jako radní a předsedkyně komise kultury, školství a sportu a členka Redakční rady Severníku, i jako předsedkyně Kulturní komise Rady města Brna, v současnosti zastává členství v Kulturní komisi Jmk.
Ráda pracuje jako dopisovatelka webového portálu, kam posílá odborné recenze na operní představení a koncerty klasické hudby, které navštěvuje po celé Moravě i ve Vídni.  Radost ji dělá nejvíce pět malých vnoučátek a dvě pravnoučátka.
skrýt detaily

Ing. Erik Měkyna (48)

Šestkou na naší kandidátce v MČ Brno-sever je Erik Měkyna. Erik je předsedou Spolku Brno-sever, s jehož členy pomáhá rozvíjet městskou část pořádáním společenských, kulturních, sportovních a úklidových akcí.
číst více
Působí v Husovicích 25 let. Vedle činnosti pro Spolek Brno-sever provozuje informační portál Dnešní Brno a na sociálních sítích spravuje od roku 2010 stránky o Brně-severu. Pracuje v komisi pro informovanost a komunikaci a je ve školské radě. Aktivně se zapojil do Integrovaného plánu pro řešení rozvoje Husovic ve spolupráci s Magistrátem města Brna. Jako místopředseda SVJ řeší i problematiku správy bydlení. Byl členem komise životního prostředí a rovněž bezpečnosti a veřejného pořádku Rady města Brna.
Spolek Brno-sever, který vede, každoročně organizuje úklidové akce, pořádá Vynášení Morany z Brna-severu a vítání jara, a také sousedská grilování a pikniky. Přes spolek si lidé mohou zdarma zapůjčit sady pro hru pétanque a potřeby na grilování. V rámci spolku inicioval a zorganizoval běžecký závod Běhej severem a místní Běh pro Paměť národa. I letos se zapojuje do pomoci s festivalem Překročme řeku. Pro občany dále zřídil nové výdejní místo zpravodaje Severník.
Při svých aktivitám navázal spolupráci se starostou Martinem Malečkem a Hnutím SOL.
Profesně se věnuje oboru informačních technologií a komunikace jako OSVČ, vystudoval VUT Brno. Zajímá se o utváření a využití veřejného prostoru a o ochranu přírody, podporuje výsadbu stromů, pomáhá handicapovaným a pravidelně přispívá na chov zvířat. Má dvě děti, rád čte, hraje tenis, jezdí na kole a poznává nová místa. A baví ho usnadňovat a zpříjemňovat občanům život.
skrýt detaily

Mgr. Michal Ševčík (36)

Číslem 7 je na naší kandidátní listině do ZMČ Brno-sever Michal Ševčík. Černopolský patriot a nynější zastupitel.
číst více
Působí jako zastupitel a člen Kontrolního výboru ZMČ Brno-sever. Založil a řídí spolek Helianthus – Institut pro kulturu a vzdělávání. V Černých Polích bydlí přes 30 let, jeho předci již od konce 30. let 20. století.
Společně s Martinem Malečkem zahájil spolupráci s Fakultou regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v oblasti třetí role univerzity v obci. S kolegou ze zastupitelstva, Davidem Jedlinským z Husovic, inicioval o zorganizoval pořádání Dne rodin na Severu při příležitosti Mezinárodního dne rodin ve Schreberových zahrádkách, připomínku památky Jana Husa v Soběšicích, promítání pohádek pro děti ve spolupráci s kinem SIBIŘ, sportovní dny v parku Tišnovka a další. Dále pak s kolegou Pavlem Boudným prováděl po Černých Polích v rámci komentovaných procházek zaměřených na architekturu a historii i ve spolupráci s festivalem Open House Brno – to vše v rámci iniciativy spolku Helianthus s názvem Sever SOBĚ. Je rovněž autorem návrhu znaku a vlajky Černých Polí.
Ve své profesi manažera pro vzdělávání u významné softwarové společnosti vidí spojení svých zkušeností z obchodu, sociální pedagogiky, spolkových aktivit a práce ze zastupitelstva. Studuje řeckou filozofii, státovědu a obchodní právo, je autorem a spoluautorem společenskovědních publikací a členem Stráže přírody CHKO Moravský kras a Sboru dobrovolných hasičů Březolupy, kde pomáhá jako revizor a preventista.
skrýt detaily

Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. (46)

V pořadí osmým kandidátem za SOL do ZMČ Brno-sever je Tomáš Kohoutek. Tom je psycholog a dlouhodobě se zabývá životním prostředím nejen na Lesné.
číst více
Žije na Brně-severu s přestávkami od roku 1976. Od roku 2009 se aktivně angažoval v místních občanských iniciativách. V zastupitelstvu od roku 2014, šest let předseda komise pro životní prostředí. Zasazoval se o zapojení veřejnosti do plánování rekonstrukcí ulic, výsadeb, kácení. Jako prioritu vidí stálé zlepšování péče o zeleň jako určující prvek adaptace města na klimatickou změnu, ale i průběžné péče o pořádek a zimní údržby. Za hlavní výsledky považuje revitalizaci Čertovy rokle s prvky pro zadržování srážkové vody a údržbu travnatých porostů s principem mozaikové seče. „Srdcovkou“ pro něj jsou komunitní akce – společné výsadby, úklidy, přírodovědné vycházky s odborníky. Přál by si, aby vzorové a dobře komunikované projekty nezůstávaly výjimkou, ale staly se standardem.
O řešení podnětů občanů se zasazoval i v komisi pro bezpečnost a dopravu, kde podporoval především ty, které zvyšují bezpečnost provozu včetně bezpečnosti chodců a cyklistů. Za zásadní považuje udržení charakteru rezidenčních oblastí namísto zřizování propojek pro tranzitní dopravu (jako je most na Sadovou nebo „obchvat“ Obřan vyústěný na Seifertovu). Při řešení deficitu parkovacích míst upřednostňuje využití stávajících zpevněných ploch před zásahy do zeleně. Na Lesné preferuje přímé spojení do centra trolejbusem nebo autobusem před částečnou obslužností prodlouženou tramvají.
Občanskou profesí psycholog, vyučuje na Pedagogické fakultě MU. Práci ve škole se snaží propojovat s prací na MČ v rámci projektů (např. zpracování podkladů pro trasování zimní údržby) nebo podpory pro školy v MČ v souvislosti se zvládáním nedávných i trvajících mimořádných situací. Na koníčky mnoho času nezbývá, snaží se udržovat praktický kontakt s přírodou – zahradničí, včelaří, podniká túry po vlasti s dětmi. Příležitostně podporuje komunitní projekty i jinde na Moravě - výsadby, plánování krajinných úprav nebo zvládání situace v obcích zasažených tornádem.
skrýt detaily

Ing. Lenka Grimová (50)

Další kolegyně-kamarádka na naší kandidátní listině do ZMČ Brno-sever! Tentokrát je to Lenka Grimová z Divišovy čtvrti s číslem 9. Úspěšná podnikatelka a zastupitelka s velkým citem pro urbanismus a životní prostředí.
číst více
Je od roku 2018 zastupitelkou MČ Brno-sever. Celý život bydlí na Lesné, posledních 25 let v Divišově čtvrti.
Jako podnikatelka a majitelka firmy v oblasti realizace interiérů a expozic má zkušenosti s organizováním akcí a plánováním různých projektů.
Ve spolupráci s MČ byla u zrodu Studie náměstí Divišovy čtvrti a dalších projektů, které se týkaly této lokality, jako např. připravovaná výstavba domu Pegas, oprava opěrné zdi, umístění retardérů atd.
Aktivně se zapojuje do organizování a realizace Dnů dětí v Divišově čtvrti, každoročně pořádá ve spolupráci s MČ Adventní rozsvícení vánočního stromu v Divišově čtvrti apod.
Ve své práci jí jde o zachování malebnosti „Divišky“ včetně jejího okolí, aby se nezvyšoval provoz a nevznikaly tu obrovské stavby, které by rázu „vesničky ve městě“, kterou Diviška je, ublížily.
Dále usiluje, aby nedošlo k realizaci dopravního propojení mezi Sadovou a Lesnou. Jde jí o co největší zachování zelených ploch v celé MČ.
V budoucnu by chtěla dotáhnout projekt Studie náměstí s vyřešením dopravní bezpečnosti při vjezdu do Divišovy čtvrti, vybudování podzemních kontejnerů a to se zachováním stávajících zahrádek.
Ve volném čase stříhá domácí mazlíčky, jezdí na kole, chodí hodně do přírody nebo si zacvičí pilates.
skrýt detaily

Ing. Jiří Siblík (60)

Na 10. místě na naší kandidátní listině do komunálních voleb 2022 je Jiří Siblík, který bydlí v Soběšicích 25 let.
číst více
Je členem Spolku Brno-sever, který pořádá ve spolupráci s dalšími spolky a organizacemi rozmanité aktivity pro občany za účelem zlepšení prostředí Brna-severu, vytváření komunity aktivních lidí a poznávání svého okolí. Kdykoli je potřeba něco zařídit, na Jirku je vždy spolehnutí.
V předchozím volebním období (2014-2018) byl zastupitelem MČ Brno-sever a členem rozpočtové a sociální komise. Jeho profese v oblasti stavebnictví je zároveň i jeho koníčkem.
Má blízký vztah k přírodě, sportu a turistice, kterou aktivně provozuje.
skrýt detaily

Mgr. Luděk Král (46)

V pořadí 11. kandidátem do MČ Brno-sever je Luděk Král. Luděk je zkušený zastupitel a vášnivý zahrádkář.
číst více
Bydlí na Lesné od roku 2006. S hnutím SOL spolupracuje od roku 2018. Od téhož roku je i zastupitelem a předsedou bytové komise Rady MČ Brno-sever .
Pracuje na Krajském úřadu Jihomoravského kraje jako referent v oblasti dotací na podporu vzdělávání, vědy, výzkumu a inovací, dále provádí metodickou podporu činnosti VIDA! science centra Brno a Radonového programu ČR pro území Jihomoravského kraje.
Mezi jeho záliby patří divadlo, hudba, cestování a zahrádkaření. Rád si rovněž rekreačně zaplave a zajde na pěší tůry do hor a přírody.
skrýt detaily

Ing. Josef Svoboda, Ph. D. (51)

12. kandidujícím není nikdo jiný než další Černopolák! Josef Svoboda se velice dobře vyzná ve státní správě, rád jezdí na svoji chalupu a je fajn s ním jít na pivo.
číst více
V městské části Brno–sever ve čtvrti Černá Pole žije a bydlí již od roku 1974. Zde i vystudoval Mendlovu univerzitu a pracuje jako ředitel odboru ve státní správě.
O politické dění v městské části se začal zajímat již v roce 2014, kdy poprvé kandidoval za Hnutí SOL, jehož vize mu jsou blízké. V současné době působí na radnici městské části jako člen Komise rozvoje a výstavby Rady MČ Brno-sever.
Ve volném čase rád cestuje, zajímá se o přírodu a také chalupaří. Rovněž se věnuje sportovním aktivitám, zejména jeho oblíbenému basketbalu.
skrýt detaily

Mgr. Elena Peňázová (57)

Na 13. místě naší kandidátky do ZMČ Brno-sever je další kolegyně a kamarádka, Elena Peňázová. Elena je rovněž zapálenou chatařkou se zájmem o ekonomii a životní prostředí.
číst více
Bydlí na Lesné od roku 2002. S hnutím SOL spolupracuje od roku 2018, kdy se stala i jeho členkou. Od roku 2018 je členkou bytové komise při Radě MČ Brno-sever, od roku 2022 i součástí představenstva hnutí SOL.
Ve své profesi působila jako manažerka projektů ESF v oblasti vzdělávání, v současné době pracuje v oblasti ekonomické v základním školství.
Ve volném čase ji najdete u knihy nebo v divadle, či na chatě, kde se jako místopředsedkyně spolku chatařů snaží zvelebovat okolí a přírodu.
skrýt detaily

Ing. Ivo Březina (51)

Pokračujeme v pořadí se 14. kandidátem do ZMČ Brno-sever a tím není nikdo jiný než Ivo Březina. Ivo má rád praktickou vlastivědu, turistiku, lesnictví a šetrnost k životnímu prostředí. Ostatně jste si mohli všimnout, že environmentální tematika je blízká mnoha našim kolegům a hlavně v praxi.
číst více
Od roku 2018 působí jako zastupitel MČ Brno-sever. V Soběšicích  bydlí 10 let. Po dobu svého mandátu působí v komisi Rady MČ Brno-sever pro životní prostředí. Z titulu své profese lesníka se zúčastňuje akcí, kde svojí odbornou erudicí přispívá k objasnění problémů týkající se okolní přírody.
V spolupráci s Tomášem Kohoutkem se podílel na iniciačních setkání občanů v Čertově rokli, kde organizoval výsadbu kůrovcem postiženého lesa. V Soběšicích participoval na obnovení pěšiny Karla Morávka. V budoucnu se chce zasadit o využití zelených pásů v srdci Soběšic k výsadbě trvalkových záhonů a vytvořit příjemné prostředí pro obyvatele.
Ve volném čase nejraději cestuje po vlastech českých.
skrýt detaily

Linda Adamcová (45)

Na 15. místě naší kandidátky do komunálních voleb je Linda Adamcová. Naše Linda je trampka a ráda zachycuje přírodu fotoaparátem.
číst více
Bydlí na Lesné od roku 1999. Současně zde i pracuje jako referentka investiční výstavby ve Vodárenské společnosti.
S Hnutím SOL spolupracuje od roku 2012, tehdy ještě v rámci občanských aktivit za záchranu hřiště na Ježkově a za zachování Obzoru. Od roku 2018 působí jako členka majetkové komise při RMČ Brno-sever.
Ve volném čase je jí nejlépe v lese, na cestách a s fotoaparátem v ruce. Zajímá se o historii Brna, kulturu, věnuje se keramice a ráda se noří do studené vody.
skrýt detaily

Karel Pelikán (23)

Na 16. místě naší kandidátní listiny do ZMČ Brno-sever je Karel Pelikán. Karel patří mezi aktivní mladé lidi, kteří se snaží zlepšovat městskou část Brno-sever. Po celý život bydlí v naší městské části na Lesné.
číst více
Je jedním ze zakládajících členů Spolku Brno-sever a v současnosti je jeho místopředsedou. Společně s ostatními členy spolku pomáhá v městské části rozvíjet společenský život.
Spolek Brno-sever uspořádal například běžecký závod Běhej severem, pravidelně pořádá akci Vynášení Morany z Brna-severu a vítání jara a vedle dalších sportovních či kulturních událostí uskutečnil i Sousedské pikniky na Lesné, v Černých Polích a Husovicích. Spolek také každoročně organizuje úklidové akce po celé městské části a pomáhá i jiných spolkům a organizacím, například při festivalu Překročme řeku Svitavu.
Karel letos dokončil čtvrtý ročník studia na Právnické fakultě Masarykovy univerzity a zároveň pracuje v advokátní kanceláři. Byl předsedou celostátní mládežnické organizace, mluví plynule anglicky a německy. Ve svém volném čase rád sportuje a cestuje.
skrýt detaily

Pavel Boudný (48)

V pořadí sedmnáctý na naší kandidátce do voleb do ZMČ Brno-sever je Pavel Boudný (48).
číst více
Od roku 2018 působí jako zastupitel MČ Brno-sever. Narodil se v Brně „u Šilhanů“. V Černých Polích žije odmalička, dá se tedy říci, že je starousedlíkem a k místu svého bydliště má doslova srdečný vztah.
I z pozice řadového zastupitele se snaží ve spolupráci se svým kolegou Michalem Ševčíkem nejen pozitivně ovlivňovat dění v naší městské části, ale také aktivně mapovat historii Černých Polí.
Pavel Boudný je povoláním technikem rozhlasových zařízení a zajímá se živě o historii svého oboru. Je šéfredaktorem časopisu Radiojournal a kurátorem Muzea Tesla.
Ve volném čase relaxuje jízdou na kole, nejraději v naší městské části a pak proti proudu řeky Svitavy. Rád posedí u dobrého pití a jídla a vyslechne vzpomínky či postřehy pamětníků.
skrýt detaily