Od roku 2006 vznikají na Brno-severu občanská sdružení, která jsme v roce 2013 sjednotili pod centrální orgán Radu občanských iniciativ k. ú. Lesná. V průběhu doby jejich působení se ukázalo, že abychom mohli účinně hájit zájmy tohoto území, je třeba naší účasti v zastupitelstvu MČ Brno-sever. Právě z této potřeby vzniklo v roce 2014 politické hnutí SOL (Sever Otevřený Lidem).
Jsme přesvědčeni o tom, že pokud budeme mít zastoupení ve vedení MČ Brno-sever, můžeme toho udělat v rámci celé MČ Brno-sever ještě mnohem více.
Toho jsem dosáhli v roce 2015 a jsme přesvědčeni, že za sedm let našeho působení jsou vidět výsledky.

Vznik politického Hnutí SOL je také přirozeným navázáním na myšlenku, vyslovenou tvůrci Lesné v roce 1968:

„Pro život nově rodícího se městského celku by bylo velice účelné a operativní, kdyby organizující funkci přejímala samospráva určená pouze pro tento sídelní celek, která by mohla lépe a operativněji reagovat na potřeby obyvatel nové obytné čtvrti. Je politováníhodné, že návrhy v tomto směru podávané městské správě již při zahájení projektu sídliště Lesná nenašly odezvu, která by mohla mít dobré výsledky jak ve spokojenosti obyvatel, tak i v úspěšném dokončení tohoto díla.“