Les nad Lesnou


V lednu 2014 se začalo v lese nad Lesnou kácet, což vyvolalo velkou vlnu nevole mezi obyvateli Lesné. Rada občanských iniciativ k. ú. Lesná se do věci aktivně vložila. Zde jsou základní fakta a vývoj a výsledky snahy o zachování současného lesa nad Lesnou.

Les nad Lesnou je ve vlastnictví Mendelovy univerzity v Brně, správcem je Školní lesní podnik Křtiny a nachází se na území MČ Královo pole.

Mendelova univerzita jej převzala v roce 1993 od bývalé Vysoké školy zemědělské v Brně, která dostala tento les v roce 1926 darem od Československého státu (od těch dob nese les označení Masarykův les).   

Od roku 1973 (po dostavbě sídliště Lesná) byl tento les převeden Vysokou školou zemědělskou do kategorie lesa rekreačního.

V roce 1993 jej převedla Mendelova univerzita do kategorie lesa hospodářského se školním a výzkumným účelem (v praxi to znamená, že se na zásahy v lesním porostu v podstatě nevztahuje lesní zákon).

V roce 2013 byl Mendelově univerzitě schválen Lesní hospodářský plán na léta 2013-2023, včetně převodu lesa nad Lesnou na les nízký a střední (obr. těžebního plánu). Mendelova univerzita však byla upozorněna Odborem životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje na to, že pokud bude projekt realizovat v této lokaliltě, bude mít velké problémy s místními lidmi, protože se jedná o páteřní turistickou trasu z Lesné.     

Projekt převodu lesa nad Lesnou na les nízký a střední je součástí grantového projektu Výmladkové lesy jako produkční a biologická alternativa budoucnosti, o celkové hodnotě 35.000.000 Kč, viz Seznam schválených projektů k realizaci II.

Leden 2014 - nenadálé vykácení cca 3 ha lesa nad Lesnou (odtěženo bylo 80% zdravých stromů, převážně borovic), viz foto.

Začátek března 2014 - na základě informací od občanů jsme kontaktovali zástupce Školního Lesního podniku Křtiny. Bylo nám sděleno, že jde o výzkumný projekt převodu na les nízký a pokud by to mělo občanům vadit, je možné se dohodnout na změně projektu. Lesná se do věci aktivně vložila.