Základní myšlenkou sousedských trhů je především setkání obyvatel Lesné a okolí, samotný trh je prostředkem pro toto setkání a jeho primárním účelem není obchodní činnost.

V roce 2014 byla založena tradice ve spolupráci s autory úspěšného studentského projektu, jehož cílem je posílit komunitní život na Lesné. Myšlenka sousedských trhů je součástí tohoto projektu, na jehož postupné realizaci budou občanské iniciativy Lesné s týmem jeho autorů spolupracovat i v budoucnu.