Předsedou Hnutí SOL a současným starostou MČ Brno-sever je Mgr. Martin Maleček.
Dalšími členy předsednictva jsou Ing. Martin Cibula, David Jedlinský, PhDr. Karla Hofmannová, Mgr. Tomáš Kohoutek a Doc. Ing. Karel Máchal, CSc.