ŘEŠÍME DLOUHODOBÝ PROBLÉM PARKOVÁNÍ KAMIONŮ KOLEM LESNÉ


Od začátku roku 2014 se jednotliví občané obracejí na Policii české republiky nebo na MČ Brno-sever ve věci stále se zvyšujícího počtu kamionů, návěsů a přívěsů, které parkují kolem Lesné. Zejména na ulici Seifertova a na Okruční poblíž čerpací stanice.

Bývalá starostka MČ Brno-sever vyvinula v tomto směru koncem roku 2013 aktivitu. Současné vedení MČ Brno-sever občanům opakovaně sdělilo, že podle Odboru dopravy Magistrátu města Brna a podle zákona je vše v pořádku. My jsme však jiného názoru a sestavili jsme obsáhlý materiál, který dokládá nejen porušování silničního zákona, ale i poškozování této komunikace, které parkující kamiony způsobují.

V červenci jsme požádali Odbor dopravy MMB o bezodkladné řešení této situace pomocí instalace značek zákaz stání. Zmíněný materiál jsme dali na vědomí Policii ČR a příslušným dalším institucím na úrovni Jihomoravského kraje (vlastníkem komunikace na ulici Seifertova je Jihomoravský kraj), města Brna a MČ Brno-sever.

PODAŘILO SE NÁM DOSÁHNOUT OMEZENÍ RYCHLOSTI UVNITŘ LESNÉ


V roce 2007 se podařilo Občanskému sdružení pro životní prostředí na Lesné dovést do úspěšného konce žádost o omezení rychlosti uvnitř Lesné.

Původně jsme žádali na MČ Brno-sever, kde nám bylo řečeno, že o to také usilují, ale bezvýsledně. Obrátili jsme se tedy na Odbor dopravy Magistrátu města Brna. Vytrvalou snahou se podařilo docílit omezení rychlosti na 30 km/h nejen na ulicích Ježkova a Blažkova, ale v podstatě uvnitř celé Lesné (tam, kde do té doby omezení rychlosti nebylo).
 

VYSTOUPILI JSME AKTIVNĚ PROTI PLÁNOVANÉMU DOPRAVNÍMU OBCHVATU OBŘAN PROPOJENÍM DO LESNÉ, ULICE SEIFERTOVA


V září 2013 odpověděl primátor města Brna na žádost obyvatel Obřan o řešení jejich dopravní situace tak, že obchvat bude veden propojením pod Barvami do ulice Seifertova a následně Odbor územního plánu a rozvoje MMB tuto změnu územního plánu zařadil do projednávaných změn. Rada občanských iniciativ k. ú. Lesná proti tomu vystoupila. V souvislosti s tím došlo také k přípravám nového občansky iniciativního subjektu Barvy- Soběšická- Seifertova. Jednali jsme o tom s vedením MČ Brno-sever, výsledkem čehož bylo, že Zastupitelstvo MČ Brno-sever tuto změnu územního plánu odmítlo. Vstoupili jsme do jednání o této záležitosti také na úrovni vedení MČ Maloměřice a Obřany. Ze strany vedení MČ Maloměřice a Obřany jsme byli v únoru 2014 vyzváni, abychom stanovisko Rady občanských iniciativ k.ú. Lesná přednesli na zasedání zastupitelstva MČ Maloměřice a Obřany. Zastupitelstvo MČ Maloměřice a Obřany ve svém usnesení preferuje jiné trasování dopravního obchvatu Obřan, než propojením do Lesné. V rámci námitky zástupce veřejnosti k příslušné změně územního plánu se k tomuto vyjádřilo negativně 900 obyvatel Lesné, zejména oblasti Seifertova, Barvy a Soběšická.