Volební program

Dlouhá léta žijeme a každý den se pohybujeme v Soběšicích, na Lesné a Majdalenkách, v Divišově čtvrti, Černých Polích a Husovicích, víme, kde jsou jednotlivé problémy, jak byly řešeny a co ještě zbývá. Víme, co lze a jak toho dosáhnout a máme společný program pro Brno-sever.
1

Bezpečnost

Stále trváme na tom, že by město Brno jako vlastník mělo nabídnout k odkupu bytové domy na Brně-severu, jejichž nájemníci o to v minulosti žádali. To je i usnesení MČ Brno-sever, které jsme dvakrát iniciovali.
Nebudeme podporovat žádné zvyšování nájemného v obecních bytech.
Budeme pokračovat ve zlepšování organizace správy bytů. Základ byl učiněn hned v roce 2015, kdy byla vypovězena smlouva s dosavadním správcem bytového fondu a správa přešla přímo pod radnici. Mimo jiné tím výrazně šetříme finance.
Dále budeme podporovat zřízení funkce domovníků v obecních domech, základní rámec výkonu této funkce byl již radou městské části přijat.
Je třeba stabilizovat bytový fond tak, aby bylo možné proporčně investovat do všech bytových domů, ze kterých se vybírá nájemné. K tomu je třeba dále přehodnotit rozsah bytového fondu a pokračovat v předávání městu Brnu těch domů, které byly zdevastované již historicky a jejichž odpovídající rekonstrukce není možná z prostředků vybraného nájemného.
Provedenou pasportizaci obecních domů doplníme o rámcové plány a harmonogram oprav v jednotlivých domech.
Dvakrát jsme v posledních dvou letech iniciovali žádost městské části směrem k městu Brnu, aby byly obecní domy, jejichž nájemníci o to žádali, nabídnuty městem Brnem ke koupi. To se ale stalo jen u nepatrného zlomku bytových domů, ekonomicky pro město nevýhodných. Budeme dále žádat o tuto možnost pro Brno-sever, povolební vedení města Brna by mělo změnit postoj vedení současného.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
2

Doprava a parkování

Je třeba využít kapacitních možností stávajících komunikací směrem k dočasné možnosti parkování (v noci, v době blokového čištění). Při rekonstrukcí ulic se městská část aktivně zapojuje ve fázi vzniku projektu a vždy požadujeme, aby byla zachována (pokud to ... 
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
3

Finance a pravomoci MČ

Budeme usilovat jako doposud o posílení pravomocí městských částí. Statut města Brna staví městské části do administrativně a finančně nepřijatelně podřízené role. Zásadní věc: Společně se starosty ostatních městských částí jsme dosáhli navýšení neúčelové dotace ...
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
4

Kultura, společenský život a tradice

Stále trváme na tom, že by město Brno jako vlastník mělo nabídnout k odkupu bytové domy na Brně-severu, jejichž nájemníci o to v minulosti žádali. To je i usnesení MČ Brno-sever, které jsme dvakrát iniciovali.
Nebudeme podporovat žádné zvyšování nájemného v obecních bytech.
Budeme pokračovat ve zlepšování organizace správy bytů. Základ byl učiněn hned v roce 2015, kdy byla vypovězena smlouva s dosavadním správcem bytového fondu a správa přešla přímo pod radnici. Mimo jiné tím výrazně šetříme finance.
Dále budeme podporovat zřízení funkce domovníků v obecních domech, základní rámec výkonu této funkce byl již radou městské části přijat.
Je třeba stabilizovat bytový fond tak, aby bylo možné proporčně investovat do všech bytových domů, ze kterých se vybírá nájemné. K tomu je třeba dále přehodnotit rozsah bytového fondu a pokračovat v předávání městu Brnu těch domů, které byly zdevastované již historicky a jejichž odpovídající rekonstrukce není možná z prostředků vybraného nájemného.
Provedenou pasportizaci obecních domů doplníme o rámcové plány a harmonogram oprav v jednotlivých domech.
Dvakrát jsme v posledních dvou letech iniciovali žádost městské části směrem k městu Brnu, aby byly obecní domy, jejichž nájemníci o to žádali, nabídnuty městem Brnem ke koupi. To se ale stalo jen u nepatrného zlomku bytových domů, ekonomicky pro město nevýhodných. Budeme dále žádat o tuto možnost pro Brno-sever, povolební vedení města Brna by mělo změnit postoj vedení současného.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu
5

Obecní byty – prodej, správa a údržba+

Stále trváme na tom, že by město Brno jako vlastník mělo nabídnout k odkupu bytové domy na Brně-severu, jejichž nájemníci o to v minulosti žádali. To je i usnesení MČ Brno-sever, které jsme dvakrát iniciovali.
Nebudeme podporovat žádné zvyšování nájemného v obecních bytech.
Budeme pokračovat ve zlepšování organizace správy bytů. Základ byl učiněn hned v roce 2015, kdy byla vypovězena smlouva s dosavadním správcem bytového fondu a správa přešla přímo pod radnici. Mimo jiné tím výrazně šetříme finance.
Dále budeme podporovat zřízení funkce domovníků v obecních domech, základní rámec výkonu této funkce byl již radou městské části přijat.
Je třeba stabilizovat bytový fond tak, aby bylo možné proporčně investovat do všech bytových domů, ze kterých se vybírá nájemné. K tomu je třeba dále přehodnotit rozsah bytového fondu a pokračovat v předávání městu Brnu těch domů, které byly zdevastované již historicky a jejichž odpovídající rekonstrukce není možná z prostředků vybraného nájemného.
Provedenou pasportizaci obecních domů doplníme o rámcové plány a harmonogram oprav v jednotlivých domech.
Dvakrát jsme v posledních dvou letech iniciovali žádost městské části směrem k městu Brnu, aby byly obecní domy, jejichž nájemníci o to žádali, nabídnuty městem Brnem ke koupi. To se ale stalo jen u nepatrného zlomku bytových domů, ekonomicky pro město nevýhodných. Budeme dále žádat o tuto možnost pro Brno-sever, povolební vedení města Brna by mělo změnit postoj vedení současného.
zobrazit kompletní bod programu
skrýt kompletní bod programu