Tramvaj na Lesnou není v plánu

31. 08. 2022 Brno-sever
Podle posledních informací se nedá předpokládat, že by město Brno v dohledné době realizovalo prodloužení tramvaje linky č. 5 do Čertovy rokle.
Což se dalo vzhledem k celkové situaci předpokládat. Že tento záměr nemá dostatečný přínos namítala městská část od roku 2016. Od doby, kdy byly letos na jaře zveřejněny vizualizace tohoto záměru a začalo se mluvit o harmonogramu realizace , se na Lesné vedou diskuse a nesetkává se to skladným přijetím.
Od doby, kdy začal vznikal z úrovně DPMB projekt pro územní rozhodnutí, což bylo někdy v roce 2018, se mnohé změnilo. Přišel covid a teď válka na Ukrajině s ekonomickými dopady. Vývoj cen energií jasně ukazuje, že město bude muset zrušit všechny projekty, které nejsou nezbytné. Koncem  června prodloužil DPMB na Kohoutovu trolejbus a došlo tak k návratu do počátku 90. let, kdy se uvažovalo, že trolejbus bude z Kohoutovy protažený na Lesnou. Celou věc jsem opakovaně diskutoval s 1. náměstkem primátorky Petrem Hladíkem a dalšími zástupci města Brna. A bylo mně potvrzeno, že to v plánu není.
V plánu je pouze rekonstrukce krajského mostu (který je už delší dobu v havarijním stavu a je třeba to urychleně řešit). Tato rekonstrukce mostu, která je společnou investicí města a kraje, je vázaná na výluku této železniční trati a začne v polovině příštího roku.  Nic dalšího nemá ani projekt pro stavební povolení  a peníze v rozpočtu města Brna na to nebyly vyčleněné.
Dá se předpokládat, že se město nyní bude reálně zabývat možností trolejbusového obsloužení Lesné. Tak, jak jsme to navrhovali už v roce 2011 v rámci připomínek ke konceptu nového územního plánu; pak znovu v roce 2016, kdy DPMB začal zpracovávat současný záměr na prodloužení tramvaje a také v roce 2018, kdy se vedly s DPMB diskuse o možnosti nasazení tzv. parciálních trolejbusů. Z úrovně města Brna by mohla v nejbližší době vzniknout prověřovací studie trolejbusového napojení i s dalšími dopravními návaznostmi. Výsledky studie by pak město představilo obyvatelům Lesné. Jaký pak bude další vývoj bude záležet na rozhodnutí města Brna, v úvahu připadá i hlasování na Lesné.