Veřejná kontrola Čertovky

29. 08. 2020 Čertova rokle, Lesná
Pravidelný veřejný kontrolní den v rokli, tentokráte 28. 8., měl hojnou účast. Hlavní téma lávka...
Pravidelný veřejný kontrolní den v rokli, tentokráte 28. 8., měl hojnou účast. Hlavní téma lávka proběhlo na západní straně stavby (u SVČ Milénova). Před tím se ještě přítomní podívali do rokle na dokončené trativody, plůtky ve svazích, které budou osázeny keři a nedávno vytvořený 27 metrů hluboký vrt (modrá trubka poblíž Ducha rokle), který po nezbytných zkouškách ukáže, jak bohatý je na vodu. Po přesunu ke stavbě lávky podali projektant a stavbyvedoucí základní informace. Oblouková ocelová konstrukce, která bude co nejsubtilnější a zasazená do zeleně, by měla být ve třech částech dopravena do rokle začátkem října, tady bude svařena a vztyčena mezi oba svahy. Mikropiloty na obou stranách už jsou z části připraveny. Po usazení bude konstrukce osazena dřevěným zábradlím a dřevěnou podlahou a doplněna osvětlením. Pokud vše poběží podle plánu a nedojde k neočekávaným průtahům, do prosince by měla být lávka hotová.

Další veřejný kontrolní den bude ve čtvrtek 24. 9., opět v 17h s hlavním tématem kde a co se bude v říjnu v rokli sázet.

Martin Maleček