Pěna dne Husovic

18. 06. 2022 Husovice
Povedený sedmý ročník Dne Husovic - či husovické hody a nebo vlastně husovická krojovaná pouť, jak jsme se nakonec shodli s husovickými Orli a zástupci farnosti.
Po ranní mši a požehnání pouti následoval průvod Husovicemi s hudbou a tanečními zastávkami. Odpolední program na náměstí Republiky zahájila krojovaná chasa, vystoupil už tradičně dětský folklórní soubor Barvínek, s ukázkami Kung-fu oddíl Dragon Spirit Husovice a také talentované duo sourozenců ze ZUŠ Vranovská. Husovičtí hasiči předvedli nový přírůstek techniky, pěna byla tentokrát nadýchanější a poletovala ve slunci jako sníh. Jako obvykle pro děti jednoznačně nepřekonatelná atrakce. Náměstí Republiky lemované stánky s občerstvením a rukodělnými výrobky, doplněné mobilním florbalovým hřištěm bylo zaplněné a evidentně panovala všeobecná pohoda.