Další veřejný den v rokli

25. 08. 2022 Čertova rokle
Třetím rokem pokračují práce v Čertově rokli a třetím rokem se mohou zájemci seznamovat na kontrolních dnech s postupem prací, jejich smyslem a celkovým záměrem obnovy celého tohoto území.
Dnes jsme začali na tzv. Náměstíčku, které bylo před třemi lety obklopeno holými svahy, na kterých kůrovec zdecimoval všechny stromy. Protierozní opatření, trativody, průlehy a voduzadržující plůtky spolu s novou výsadbou stromů a keřů, to vše doplněné průběžnou údržbou udělaly své a dnes už jsou tato místa k nepoznání. Podobně jako na dnes zelených svazích pod novou lávkou, které byly tehdy erozí sužovanými sprašemi. Prošli jsme lokalitu aktuální třetí etapy, kde už vznikají další stovky metrů plůtků a chystají se zasakovací jámy. A autorka Strategického plánu obnovy zeleně v Čertově rokli Ing. arch. Damcová představila zúčastněným plány na závěrečnou čtvrtou etapu, jejíž část pod ulicí Haškova jsme absolvovali v závěru. V rámci prohlídky padaly různé dotazy, například, jestli mají v plánech všechny stromy čísla. Mají, v rámci rokle je evidovaných, číslovaných a do map zanesených 3.686 stromů. Některé jednotlivé stromy budou muset ještě teď dolů. V rámci pravidelných prohlídek bylo zjištěno, že letošní suché počasí způsobilo u několika stromů výskyt kůrovce, který je pro zbylé jehličnany na Lesné velice nebezpečný.