Další společné Cyrilometodějské a husovské slavnosti v Soběšicích

06. 07. 2022
Navázali jsme na loňský rok a společně jsme si dnes u jediného památníku Mistra Jana Husa v Brně připomenuli nejen jeho smrt na hranici, ale i památku věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
U památníku s čestnou sokolskou stráží jsme se sešli společně se zástupci Církve československé husitské v čele s farářem Martinem Kopeckým, sester klarisek z nedalekého kláštera Řádu sester sv. Kláry i některých členů husovické římsko-katolické farnosti. Setkání to bylo i letos velice příjemné a srdečné. Shodli jsme se na tom, že v dnešní době je potřebné a důležité vracet se ke společnému základu. A jak řekla vikářka sestra Benedicta, neopakovat a „nerecyklovat“  historická klišé a nehledat rozdíly. V souvislosti s tím jsme připomenuli a vyzdvihli, že v listopadu loňského roku byl nově rozšířený soběšický hřbitov vysvěcený společně dvěma faráři, husitským i katolickým. Na rozdíl od roku 1925, kdy byl v rámci tehdejších nevraživostí k vysvěcení hřbitova pozvaný pouze kněz husitský. Po skončení pietního aktu jsme navázali na tradici husovských hranic a potom jsme společně poseděli na sokolské zahradě.   
Poděkování za prvotní impuls a organizační iniciativu patří Michalovi Ševčíkovi a spolku Helianthus, KS Omega za materiální podporu a soběšickým hasičům za dohled a přípravu husovské hranice, která připomíná historii husovských slavností.