Další rytíři knihovny na nám. SNP

16. 09. 2022 Náměstí SNP
Dnes opět milá povinnost pasování prvňáčků na rytířky a rytíře knihovny, konkrétně pobočky KJM na nám. SNP v Černých Polích. Dvě třídy ze ZŠ Janouškova a jako obvykle došlo na otázky na tělo a podnětné diskuse. První otázka byla tentokrát na můj věk. Děti se divily, že už jsem tak starý, prý jsem mladší, než ve skutečnosti jsem. No, děti jsou upřímné, budu tomu tedy věřit. Po odlehčeném úvodu nastala vážnější část. Nejprve slavnostní slib adeptů na rytíře literatury a pak rituální přiložení meče na rameno. Všichni si to evidentně užili a věřme, že se do knihovny budou co nejčastěji vracet.